ams international
 
Arabisch | Bosnisch/Kroatisch | Chinesisch | Englisch | Farsi | Koreanisch | Spanisch


Zajednicka nastava za djecu sa specijalnim potrebama i bez
Ucenice i ucenici - odabir
Cijelodnevna nastava
Zvanicni naziv: Gemeinschaftshauptschule der Stadt Bonn
Gaußstraße 2
53125 Bonn
Fon 0228 777340
Fax 0228 777344
ams  - Škola August Macke
se nalazi na u zapadnom dijelu grada Bonn, na brežuljku Brüser Berg, dio
grada Hardtberg. Skola sa 418 ucenika i preko 43 nastavnog osoblja i dodatnog
kadra i suradnika (sekretarica, socialni - pedagog, odživalac javnog reda,
majstor u radionici) ponovo je useljenja na staroj adresi, Gaußstraße 2, nakog
obimnog renoviranja.

EUROPASCHULE / Europa-Škola
ams se smatra kao Europa-Škola u jednom jedinstvenom svijetu. Ona je
nosilac Europske medalje. Prilikom proslave Dana Europe, kao i u projektima
ucenicke razmjene, posijeta i kooperacija djeluje Europa-Škola u jednom
jedinstvenom svijetu konkretno.

GANZTAGSSCHULE / Cijelodnevna škola
Pripadnici ams-Škole imaju nastavu do 15:45 casova. Menza, kiosk i ucenicki
cafč brinu se za ishranu, a ponude „Aktivne pauze“ nude interesantan spektrum
aktivnosti i odmora.

GEMEINSAMER UNTERRICHT / Zajednicka nastava
Djeca sa i bez specijalnim potrebama pohadjaju zajednicki nastavu na ams.
Nastavu u šest razreda zajednicke nastave (GU-razredi) dodjeljuje regularno
nastavno osbolje u kobinaciji sa nastavnim osobljem sa posebnom kvalifikacijom
za djecu sa specijalim potrebama. Nastava je bazirana na razlicitim
nastavnim osnovoma i dodatnim individualnim nastavnim planovima.

SELBSTSTÄNDIGE SCHULE / Samostalna škola
U okviru modela „Samostalna skola“, ams kao partner po ugovoru (Savezna
pokrajina Nordrhein-Westfalen, Bertelsmann-Fondacija, grad Bonn i skole
ucesnice u projektu) imaju mogucnost, zajednicki i samostalno na vlastitu
odgovornost kreirati organizaciju skole i nastave i otvarati vlastite mogucnosti
putem pregovora.

SCHULPROGRAMM / Nastavni program
ams radi na principu centralne teme za školsku godinu i u okviru školskih
projekata. Školska godina 2005/2006 stoji pod motom „OKZIRIONT - izmedju
Orijenta i Okzidenta - Horizonti“.

SOKL / Samostalno organizovana kreativna nastava i proširena izborna
nastava
U školskoj godini 2003/2004 ucenici ams su upoznali novi nastavni predmet
SOKL, tj, samostalno organizovana kreativna nastava. U okviru ove nastava
ucenici su kreirali portofolio-radove (presentacije, molbe, certifikate, kontrola
ucenja, i sl.). Specialno u izbornoj nastavi za 7./8./9. i 10. razrede težiste je
stavljenjo na teatar i jezicki program „Polyflott“, u ukviru koga se pored ostalih
jezika vec niz godina nudi i bosanski jezik.

PARTNERSTVA
- Engleska, Finska, Holandija, Poljska, Bulgarska
- BiH (Sarajevo, Amir Zilic/Sanski Most, Jugendakademie Walberberg)
- Israel ( 2 skole u Israelu, od kojih je jedna arapska)
- Usbekistan (60. skola u Taskentu)